Admission Helpline: 7667 775 775
       

Find Us


Vels Vidyashram Senior Secondary School
P.V.Vaithiyalingam Road
Velan Nagar
Pallavaram
Chennai - 600 117
Tamil Nadu, India

Phone : 044 - 2266 2508, 2266 2510
Email : velsvidyashram@yahoo.com

Facebook Link:


copyrights © Vels Vidyashram